อิลเด็กซ์ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ พิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ – มะนิลา: 7 มิถุนายน 2562

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเตรียมการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการโดยรวมบรรดานักลงทุน บริษัทชั้นนำ หน่วยงาน สมาคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน “อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์” จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซนจูรี่ ฟาร์ค กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

จากข้อมูลของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ (PIDS) รายงานว่า แนวโน้มของอัตราการเติบโตภาคธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์ปีก คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงทศวรรษหน้า ซึ่งการเติบโตนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ แม้ว่าทางภาครัฐบาลไม่ได้เข้ามาสนับสนุนมากหนักเมื่อเทียบกับธุรกิจภาคเกษตรอื่นๆ แต่ก็ยังมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการที่จะปฏิรูปภาคปศุสัตว์ที่มีอุปทานภายในประเทศสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของการริเริ่มเข้ามาจัดงานในตลาดปศุสัตว์ของประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันข่าวสารความรู้ในด้านการจัดงานธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการผลิตหมูและสัตว์ปีก โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมาร่วมบรรยายภายในงานครั้งนี้มากถึง 3 ท่านซึ่งแต่ละวิทยากรจะมานำเสนอมุมมองที่ต่างกัน แบ่งเป็นหัวข้อตั้งแต่การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ระบบการจัดการอาหารสัตว์และการวางแผนจัดการฟาร์ม ในหัวข้อ “การสร้างผลกำไรจากการปรับปรุงสัตว์ด้วยการผสมเทียมและพันธุศาสาตร์ที่เหมาะสม” นำเสนอโดย Chris Jackson ผู้จัดการฝ่ายการส่งออก บริษัท UKTAG เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพันธุศาสาตร์ วิทยากรท่านต่อมาคือ ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท Buhler ที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อ “อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มหมูที่สามารถปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์” และปิดท้ายด้วย Patrick Ty กรรมการผู้จัดการ บริษัท Big Dutchman Philippines ที่จะมาพูดในหัวข้อ “กลยุทธ์การส่งเสริมจัดการของเสียในฟาร์มหมูอย่างยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารท้องถิ่น งานอิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ในครั้งนี้จึงคาดหวังที่จะต้อนรับผู้นำ นักลงทุน ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่กำลังมองหาโอกาสทางการขยายธุรกิจต่อไป

  

งาน อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ณ กรุง มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเวลา 16.30 – 18.35 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FA2d8mKicLsACJtu7 หรือแจ้งความจำนงที่ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

หัวหน้าสายงานธุรกิจปศุสัตว์ ประจำ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค – คุณปนัดดา ก๋งม้า กล่าวว่า “จากข้อเท็จจริงดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้สัญญานเชิงบวกและพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดโอกาสให้เกิดการรวมเทคโนโลยีในสายการผลิตและการปรับปรุงธุรกิจภาคปศุสัตว์ เพื่อดึงนักลงทุนเข้าสู่ประเทศและได้รับความไว้วางใจในระยะแรกเริ่มนี้”


ข้อมูลงาน อิลเด็กซ์

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ ICE กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

งานอิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020 วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ SECC กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซค์ www.ILDEX.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาด ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี Saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-6700900 ต่อ 122


เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค เกิดจากการร่วมหุ้นกันระหว่าง บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริษัทกลุ่ม TCC Group ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคธุรกิจปศุสัตว์ เกษตรกรรม และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ในส่วนของสายงานธุรกิจปศุสัตว์ เป็นธุรกิจที่เรามีความชำนาญมากที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมีงานแสดงเทคโนโลยีธุรกิจปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คือ “วิฟ เอเชีย” งานเดียวที่นำเสนอทุกขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร และอีกหนึ่งงานที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2020 นี้ คือ “วิฟ เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นไปทาง อาหารสัตว์, พันธุศาสตร์ และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการฟาร์มชั้นสูง ซึ่งทั้งสองงานนี้จัดขึ้นที่ กรุงเทพ ประเทศไทย

ในส่วนของงานปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทได้สร้าง งาน “อิลเด็กซ์” ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์ที่เน้นไปที่ตลาดท้องถิ่น โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ เวียดนาม นำความพร้อมที่และความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติไปจัดในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง อย่าง อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในเร็วๆ นี้

ในส่วนของงานประชุมนานาชาติ บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรสื่อมวลชนชั้นนำระดับโลกอย่าง Positive Actions Publications จัดงานประชุมทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับธุรกิจ หมู, สัตว์ปีก, ผลิตภัณฑ์นม สำหรับภูมิภาคเอเชีย หรือ PPD&FA เวียนมาจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ กรุงเทพ ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vnuexhibitionsap.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *