รวมผู้เชี่ยวชาญในวงการปศุสัตว์ สู่งาน อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019

พร้อมกระตุ้นการลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของตลาดอินโดนีเซียเต็มรูปแบบ

(BSD City, ประเทศอินโดนีเซีย) ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเปิดงาน ณ วันที่ 18 กันยายน 2562

เริ่มต้นอย่างประสบความสำเร็จกับงาน “อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019” ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2562 นี้ ณ ฮอลล์ 3 และ 3A ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ICE กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย บรรดาผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างพร้อมใจกันเดินทางมาร่วมพิธีเปิดงานและเยี่ยมชมงานกันอย่างคับคั่ง ต่างเชื่อมั่นว่า งานอิลเด็กซ์ เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจปศุสัตว์ และสัตว์น้ำที่สำคัญมากงานหนึ่งในประเทศอินโดนีเซีย ภายในงานนำเสนอความหลากหลายของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครอบคลุมธุรกิจสัตว์ปีก สัตว์เนื้อ ผลิตภัณฑ์นม และสัตว์น้ำ โดยมีปณิธานที่จะสร้างเวทีเจรจาการค้าเพื่อตลาดอินโดนีเซียเพื่อกระตุ้นการลงทุนในภาคธุรกิจในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี โดยมีการจะพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงจัดงาน ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ICE โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Admed Zaki lskandar นายกรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรฯ สาธาณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประธานในพิธี พร้อมกับคณะแขกผู้มีเกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค และ บริษัท PT. Permata Kreasi Media ตัวแทนผู้จัดงาน ร่วมกับแขกจากหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนที่สำคัญ อาทิ ตัวแทนจาก FMPI (Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia), บริษัท PT Japfa Comfeed Indonesia, บริษัท PT Charoen Pokphand Indonesia, บริษัท PT. Farmsco Feed Indonesia, บริษัท PT. Big Dutchman Indonesia พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากทางสถานทูต คณะสื่อมวชนทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มาร่วมพิธีเปิดงานพร้อมกันในวันนี้

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 จัดขึ้นทุกๆ 2 ปีซึ่งดำเนินการจัดงานมาเป็นครั้งที่ 4 โดยมีจุดแข็งของงานคือ ความเชี่ยวชาญด้านการนำบริษัทปศุสัตว์จากนานาประเทศมาจัดแสดงบูทเพื่อนำเสนอเทคโนโลยี เครื่องมือ และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับความต้องการของตลาดอินโดนีเซียและภูมิภาคเอเชีย ในครั้งนี้มีสัดส่วนของบริษัทต่างชาติที่มาร่วมแสดงงานสูงถึง 73% บนพื้นที่แสดงงานกว่า 10,000 ตร.ม. ของผู้แสดงงานทั้งหมด พร้อมด้วย โซนพาวิลเลี่ยนนานาชาติ จากประเทศ จีน, เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งครั้งนี้ร่วมตัวกันมาเปิดตัวเป็น Foodtech Indonesia เป็นการรวมตัวกันของบริษัทชั้นนำจากเนเธอร์แลนด์มากกว่า 10 บริษัท มีการแบ่งโซนบูทแสดงสินค้าภายในงานออกเป็น โซนสุขภาพสัตว์, การจัดการโรงเรือน/ฟาร์ม, อาหารสัตว์, การผสมพันธุ์สัตว์, การฟัก, การฆ่าและแปรรูป, การวิจัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งแรกกับการเปิดตัวโซน การกำจัดขยะในอุตสาหกรรม และพิเศษสุดกับโซน แสดงสัตว์มีชีวิต โดยมีฟาร์มผู้ผลิตจากอินโดนีเซียนำสัตว์ในฟาร์มมาแสดงให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงคุณภาพก่อนตัดสินใจซื้อขายธุรกิจกันต่อไป นอกจากนั้นมีการเสริมประสบการณ์การเยี่ยมชมงานให้กับผู้เข้าชมโดยจัดสรรโซน Media Library เปิดให้ผู้เข้าชมงานได้มาพักผ่อนและอ่านนิตยสารจากบรรดาสื่อพันธมิตร และโซน Buyer Lounge สำหรับต้อนรับผู้ซื้อจากทั่วเอเชียที่ถูกเชิญมาเพื่อเจรจาธุรกิจภายในงาน

ในส่วนของงานประชุมและงานสัมมนาในปีนี้ มีการจัดงานประชุมมากกว่า 48 เซสชั่น โดยแบ่งเป็นงานสัมมนาเชิงวิชาการทั้งสิ้น 12 งานประชุม และงานสัมมนาทางเทคนิคทั้งสิ้น 36 งานประชุม จัดโดยสมาคม, สถาบันการศึกษา และบริษัทชั้นนำ ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถเข้าร่วมฟรี โดยสามารถจับจองที่นั่งล่วงหน้าโดยผ่านทางการลงทะเบียนออนไลน์ งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากบรรดาวิทยากรมากกว่า 91 ท่าน จาก 23 ประเทศ ที่จะมาแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าชมงาน ซึ่งครั้งนี้งานสัมมนาเรื่อง การจัดการของเสียของอุตสาหกรรม (Waste Management) เป็นไฮไลท์ของงาน มีวิทยากรรับเชิญจากมหาวิทยาลัย IPB, ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Big Dutchman และ Kohshin Engineering, ผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ของอินโดนีเซียที่จะให้ความรู้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านระบบจัดการขยะมูลสัตว์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในส่วนของงานสัมมนาในหัวข้อด้านสุขภาคสัตว์ จะมีงานสัมมนา One Health – AMR Seminar จัดโดย ILDEX ร่วมกับ กระทรวงเกษตรประจำประเทศอินโดนีเซีย, FAVA, และ FAO พร้อมงานประชุมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานและมหาวิทยาลัยท้องถิ่นอีกมากมายเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าชมงานในครั้งนี้

Mr. Heiko M.Stutzinger กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า “งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย เป็นเวทีธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ชั้นนำ เพื่อผู้ประกอบการกิจการด้านปศุสัตว์ระดับนานาชาติ เพื่อมุ่งกระตุ้นการลงทุนในตลาดอินโดนีเซีย ภายในงานปีนี้นี้จะมีโซนพาวิลเลี่ยนนานาชาติจากประเทศ จีน, เกาหลีใต้ และเนเธอร์แลนด์ ซึ่งครั้งนี้ร่วมตัวกันมาเปิดตัวเป็น Foodtech Indonesia ในนามของคณะผู้จัดงาน เราเชื่อมั่นว่า งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย จะเป็นอีกเวทีเจรจาธุรกิจที่ดีที่สุดงานหนึ่งในตลาดปศุสัตว์อินโดนีเซีย และกระตุ้นการลงทุนได้ในระดับนานาชาติต่อไป”

Widiyanto D. Surya ประธานกรรมการบริษัท PT Permata Kreasi Media กล่าวว่า “ ในงาน อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 เราจะจัดแสดงเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดรวมถึง นวัตกรรมใหม่ตั้งแต่ต้นตออุตสาหกรรมปศุสัตว์ รวมทั้งแบ่งปันข้อมูลและความรู้ที่มีค่า ข้อมูลและแนวโน้มล่าสุด ตลอดจนการสร้างเครือข่าย แบ่งปันแนวคิด ประสบการณ์ที่จำเป็นซึ่งจะช่วยในส่วนของการปรับปรุงความสามารถของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในอินโดนีเซีย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ โปรตีนสัตว์คุณภาพสูงและราคาย่อมเยา และในที่สุดไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมที่มีกำลังการผลิตสูงที่สนับสนุนกำลังในการการผลิต แต่ยังตอบสนองความต้องการทั้งภาคเกษตรกรขนาดเล็กในแต่ละท้องที่ด้วย ทั้งอาเซียนและประเทศใกล้เคียงจะส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีคุณภาพสูง นอกจากนี้เราเชื่อว่างานนี้จะเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการพบปะกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ และนักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพันธมิตรทางธุรกิจด้านปศุสัตว์และสุขภาพสัตว์”

Don P. Utojo ประธาน FMPI กล่าวว่า “อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 เป็นงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจปศุสัตว์ ที่มีผู้ประกอบชั้นนำมาร่วมจัดแสดงงานมากกว่าสองร้อยบริษัท ทั้งจากบริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ สมาคม องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในงานมีการแสดงสินค้าที่ครอบคลุมทั้งเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับฟาร์มปศุสัตว์ทั้งในร่มและกลางแจ้ง นอกจากนั้นเป็นเวทีที่ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาอัพเดทข้อมูลความรู้ใหม่ๆ อันจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตของปศุสัตว์ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ของอินโดนีเซียในเอเชียไปยังภูมิภาคอื่นต่อไป ”

อิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019  พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้ววันนี้  18 – 20 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.