รัฐบาลอินโดนีเซียแถลงนโยบายใหม่เร่งสร้างความยั่งยืนให้เกษตร-ปศุสัตว์

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับพันธมิตรพร้อมดัน งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 สู่เวทีการลงทุนตลาดปศุสัตว์เต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพ / จาการ์ต้า – ประธานาธิบดี โจโก วีโดโด (President Joko Widodo) ของอินโดนีเซียเผยนโยบายกระตุ้นตลาดปศุสัตว์และช่วยเกษตรกรท้องถิ่น กล่าวว่า “รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตวัวในประเทศ พร้อมผลักดันนโยบายการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้เกษตรกรในท้องถิ่น ตั้งแต่ปีนี้กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2569 รัฐบาลกำลังพยายามทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอิสรภาพทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มากขึ้น ในทำนองเดียวกัน รัฐมุ่งเน้นในการปรับปรุงสวัสดิการพื้นฐานของเกษตรกรเพื่อลดอัตราความยากจนระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง” จากการสนับสนุนของภาครัฐต่อการส่งเสริมการตลาดในภาคปศุสัตว์และเกษตรกรรมนี้ ภาคเอกชนอย่างบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วยพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media จึงพร้อมประกาศเปิดตัว “งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาค ครั้งที่ 3” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า (JIExpo) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐและมุ่งเน้นที่จะดึงนักลงทุน ผู้ซื้อ นักธุรกิจจากนานาประเทศร่วมชมงาน และพบปะกับบริษัทชั้นนำกว่า 250 แบรนด์ระดับโลกภายในงานครั้งนี้

ทำไมต้องอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและจำนวนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประชากรที่แข็งแกร่งจนเป็นที่น่าจับตามอง นักลงทุนต่างมองว่า การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีความสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดปศุสัตว์กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเกษตรและธรรมชาติ นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงถึงอันดับที่ 4 ของโลก โดยปัจจุบันมีประชากรสูงถึง 250 ล้านคน สอดรับกับอัตราประชากรที่สูง จึงก่อให้เกิดความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้น อาทิ สัตว์เนื้อแดง, ผลิตภัณฑ์นม, ไข่ ฯลฯ ซึ่งภาครัฐของอินโดนีเซียก็ตระหนักเห็นถึงการเติบโตนี้ และพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อส่งเสริมภาคปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ไปจนถึง พ.ศ. 2569

ไฮไลท์ งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย

ในส่วนของภาคเอกชน บริษัทจัดงานนิทรรศการที่เชี่ยวชาญการจัดงานในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในระดับนานาชาติ อย่าง บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกันพันธมิตรอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media จึงพร้อมประกาศเปิดตัว “งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาค ครั้งที่ 3” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดการณ์ผู้เข้าชมงานจากนานาชาติมากกว่า 8,000 รายที่จะมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 250 บริษัททั่วโลก ภายในงานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย ครั้งนี้จะมีการแบ่งส่วนแสดงงานออกหลักๆ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงและสุขภาพสัตว์, อาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับฟาร์ม และการผสมพันธุ์ การตัดต่อพันธุกรรม และกระบวนการแปรรูปสัตว์เพื่อการบริโภค นอกจากนั้นยังมีพาวิลเลี่ยนนานาชาติจากบริษัทในกลุ่มประเทศจีน และ เกาหลีใต้ พร้อมโซนพิเศษเป็นปีแรก ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

เวทีเจรจาการค้าระดับเอเชีย

คุณปนัดดา อรรถโกวิท, ผู้จัดการโครงการอาวุโส สายงานธุรกิจปศุสัตว์ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน) กล่าวว่า “ประเทศอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย จำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศนี้เทียบเท่ากับ 40% ของทั้งภูมิภาค ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้นับเป็นประชากรที่มีรายได้ปานกลางที่แสดงให้เห็นถึงฐานของผู้บริโภคภายในประเทศที่มีกำลังการบริโภคและความต้องการสูงตามไปด้วยจากการได้ร่วมงานกับพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media และ สมาพันธ์สัตว์ปีกแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือ Federation of Indonesian Poultry Society (FMPI) เราจึงมั่นใจว่า งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย จะเป็นเวทีการเจรจาการค้าที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจกลุ่มปศุสัตว์ที่สำคัญงานหนึ่งของภูมิภาค ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ และการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างประเทศมหาศาล ผู้เข้าชมจะได้พบกับบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท Big Dutchman, กลุ่มบริษัทในเครือ เจริญโภคพันธ์ อินโดนีเซีย Charoen Pokphand Indonesia, บริษัท Japfa, บริษัท Famsum เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มบริษัทที่ตอบรับเข้าร่วมแสดงงานเป็นครั้งแรกอย่าง บริษัท Cheil Jedang Corporation, บริษัท Elanco, บริษัท Emtech และ บริษัท King Techina เป็นต้น

พันธมิตรจากภาครัฐ-เอกชนในอินโดนีเซีย

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องมากมายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเรื่อยมา แต่ละหน่วยงานได้มาร่วมจัดแสดงบูธเพื่อให้ความรู้ แนะนำการลงทุนสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มลงทุนภายในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร อาทิ กรมปศุสัตว์ อินโดนีเซีย (DISPET JABAR), กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและความปลอดภัยของอาหารเพื่อการบริโภค (DKI), คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย Bogor Agriculture University (FAPET IPB), สมาคมสัตว์ปีก อินโดนีเซีย (PPN), สมาคมเกษตร อินโดนีเซีย (GOPAN), สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและศูนย์วิจัย (PINSAR), สมาคมสัตวแพทย์ อินโดนีเซีย (DISPET JABAR), กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯลฯ

เสียงตอบรับจากผู้เข้าชมงาน

คุณ Deddy Kusmanagandi, ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อินโดนีเซีย (ADHPI) แนะนำว่า “งานอิลเด็กซ์ อินโดนนีเซีย เป็นงานเจรจาธุรกิจที่สำคัญงานหนึ่งของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศ สมาคมของเราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งและส่งเชิญชวนบรรดาสมาชิกภายในสมาคมให้มาเข้าร่วมงานนี้เป็นประจำ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกและผู้ซื้อจากนานาประเทศ”

คุณ Edy Purwoko, ผู้จัดการระดับประเทศ บริษัท PT.Ceva Animal Health Indonesia กล่าวว่า “ผู้ซื้อที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของเรา เป็นผู้ซื้อที่มีคุณภาพและตรงตามที่เรามองหา นับเป็นการลงทุนที่ได้ผลเกินความคาดหมาย และตลาดอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เราจะยังคงลงทุนต่อไปเรื่อยในครั้งต่อๆ ไป ตลาดอินโดนีเซียกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมชมงานในปี 2017 นี้”

94% ของผู้เข้าชมงานต่างลงความเห็นว่า งานอิลเด็กซ์ เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง กว่า 88% ให้การยืนยันว่าผู้เข้าชมงานมีคุณภาพและตั้งใจที่จะมาเข้าชมงานในปีต่อๆไป ผู้ที่สนใจเข้าชมงานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ildex-indonesia.com สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจปศุสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม, กระบวนการการแปรรูปเนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำที่สนใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย และสร้างการจดจำให้แบรนด์ติดตลาดเอเชีย ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสำรองพื้นที่ที่ดีที่สุดได้ที่ โทร. 02-670-0900 หรืออีเมล์ ildex@vnuexhibitionsap.com   เตรียมการเดินทางให้พร้อมแล้วพบกันใน งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 ระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี อีเมล์ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-670-0900 #122

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *