Stolz

EmTech

Jefo

Adisseo

Boost the Livestock market in the Philippines. VNU has joined hands with British Pig Association and Big Dutchman to launch ‘ILDEX Forum, Philippines’

อิลเด็กซ์ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ พิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ – มะนิลา: 7 มิถุนายน 2562

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเตรียมการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการโดยรวมบรรดานักลงทุน บริษัทชั้นนำ หน่วยงาน สมาคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน “อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์” จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซนจูรี่ ฟาร์ค กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

จากข้อมูลของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ (PIDS) รายงานว่า แนวโน้มของอัตราการเติบโตภาคธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์ปีก คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงทศวรรษหน้า ซึ่งการเติบโตนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ แม้ว่าทางภาครัฐบาลไม่ได้เข้ามาสนับสนุนมากหนักเมื่อเทียบกับธุรกิจภาคเกษตรอื่นๆ แต่ก็ยังมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการที่จะปฏิรูปภาคปศุสัตว์ที่มีอุปทานภายในประเทศสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของการริเริ่มเข้ามาจัดงานในตลาดปศุสัตว์ของประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันข่าวสารความรู้ในด้านการจัดงานธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการผลิตหมูและสัตว์ปีก โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมาร่วมบรรยายภายในงานครั้งนี้มากถึง 3 ท่านซึ่งแต่ละวิทยากรจะมานำเสนอมุมมองที่ต่างกัน แบ่งเป็นหัวข้อตั้งแต่การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ระบบการจัดการอาหารสัตว์และการวางแผนจัดการฟาร์ม ในหัวข้อ “การสร้างผลกำไรจากการปรับปรุงสัตว์ด้วยการผสมเทียมและพันธุศาสาตร์ที่เหมาะสม” นำเสนอโดย Chris Jackson ผู้จัดการฝ่ายการส่งออก บริษัท UKTAG เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพันธุศาสาตร์ วิทยากรท่านต่อมาคือ ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท Buhler ที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อ “อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มหมูที่สามารถปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์” และปิดท้ายด้วย Patrick Ty กรรมการผู้จัดการ บริษัท Big Dutchman Philippines ที่จะมาพูดในหัวข้อ “กลยุทธ์การส่งเสริมจัดการของเสียในฟาร์มหมูอย่างยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารท้องถิ่น งานอิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ในครั้งนี้จึงคาดหวังที่จะต้อนรับผู้นำ นักลงทุน ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่กำลังมองหาโอกาสทางการขยายธุรกิจต่อไป

  

งาน อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ณ กรุง มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเวลา 16.30 – 18.35 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FA2d8mKicLsACJtu7 หรือแจ้งความจำนงที่ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

หัวหน้าสายงานธุรกิจปศุสัตว์ ประจำ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค – คุณปนัดดา ก๋งม้า กล่าวว่า “จากข้อเท็จจริงดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้สัญญานเชิงบวกและพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดโอกาสให้เกิดการรวมเทคโนโลยีในสายการผลิตและการปรับปรุงธุรกิจภาคปศุสัตว์ เพื่อดึงนักลงทุนเข้าสู่ประเทศและได้รับความไว้วางใจในระยะแรกเริ่มนี้”


ข้อมูลงาน อิลเด็กซ์

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ ICE กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

งานอิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020 วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ SECC กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซค์ www.ILDEX.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาด ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี Saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-6700900 ต่อ 122


เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค เกิดจากการร่วมหุ้นกันระหว่าง บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริษัทกลุ่ม TCC Group ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคธุรกิจปศุสัตว์ เกษตรกรรม และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ในส่วนของสายงานธุรกิจปศุสัตว์ เป็นธุรกิจที่เรามีความชำนาญมากที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมีงานแสดงเทคโนโลยีธุรกิจปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คือ “วิฟ เอเชีย” งานเดียวที่นำเสนอทุกขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร และอีกหนึ่งงานที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2020 นี้ คือ “วิฟ เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นไปทาง อาหารสัตว์, พันธุศาสตร์ และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการฟาร์มชั้นสูง ซึ่งทั้งสองงานนี้จัดขึ้นที่ กรุงเทพ ประเทศไทย

ในส่วนของงานปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทได้สร้าง งาน “อิลเด็กซ์” ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์ที่เน้นไปที่ตลาดท้องถิ่น โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ เวียดนาม นำความพร้อมที่และความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติไปจัดในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง อย่าง อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในเร็วๆ นี้

ในส่วนของงานประชุมนานาชาติ บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรสื่อมวลชนชั้นนำระดับโลกอย่าง Positive Actions Publications จัดงานประชุมทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับธุรกิจ หมู, สัตว์ปีก, ผลิตภัณฑ์นม สำหรับภูมิภาคเอเชีย หรือ PPD&FA เวียนมาจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ กรุงเทพ ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vnuexhibitionsap.com

ILDEX to open in the Philippines

Press Release Bangkok-Manila, 6 June 2019 – VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. ILDEX Exhibitions, the International livestock, dairy, meat processing and aquaculture exposition, premieres in the Philippines at the “ILDEX Forum, Philippines” on Thu. 27th June 2019 at Corregidor Room B, Century Park Hotel, Manila, the Philippines.

In a report by the Philippine Institute for Development Studies (PIDS), the livestock and poultry sectors present “a glimmer of light in local agriculture that is projected to continuously grow in the next decade”. The report also noted the consistent growth of the livestock and poultry industry, which has contributed positively to the economy even with less support from the government than other agricultural commodities. There is a clear indication that the Philippine government would like to reform the livestock sector and there is growing domestic demand.

This event aims to be a platform of expertise sharing knowledge on sustainable management in the pig and poultry business.  International speakers from global companies will present their views in three different categories including breeding, feed, and farm management. Chris Jackson, Export Manager at UKTAG Technology for Agriculture and Genetics will present ‘Optimum profitability in pig breeding depends on an extended genetic base and artificial insemination’ and the Buhler Group will share information on the topic ‘Proper feed mill equipment in pig farms can improve feed quality and operational efficiency’. Last but not least, Big Dutchman Philippines will share their strategy to encourage pig farmers to engage in the sustainable management of waste. ILDEX Forum expects to welcome livestock industry leaders as well as investors to also expand their business opportunities.

ILDEX Forum, Philippines will be held on Thursday 27th June 2019 at Corregidor Room B, Century Park Hotel, Manila, Philippines from 16.30 to 18.35 hrs. Registration is available at REGISTRATION LINK by 14 June 2019 on a first come, first served basis.

  

Ms.Panadda Kongma, Head of Compretence at the Center Livestock of VNU Exhibitions Asia Pacific said “This essentially shows the readiness of the Philippine government to support and make a fresh start for the country’s livestock industry, which definitely creates great opportunities for the inclusion of technologies in improving the productivity of the livestock industry. Therefore, businesses can enjoy a new beginning in the Philippine livestock industry. The global and regional joint Livestock venture is also a promising means to inspire and earn domestic trust at the early stage”.


About ILDEX Exhibitions

ILDEX Indonesia 2019: 18-20 September 2019 at ICE, Jakarta 

ILDEX Vietnam 2020: 18-20 March 2020 at SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam       .

For more information and to find the best location to be a part of us, please visit www.ILDEX.com

Communication team: Saengtip (Rainy), saengtip.won@vnuexhibitionsap.com, +662 6700900 Ext.122

Sasiwimon (TonToey), sasiwimon@vnuexhibitionsap.com, +662 6700900 Ext.216


About VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.

VNU Exhibitions Europe from the Netherlands and TCC Exhibition and Convention Center from Thailand, have entered into a joint venture and founded VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. (VNUEAP), based in Bangkok, Thailand.  VNUEAP now focuses on the development of business-to-business exhibitions in the South East Asian region, in particular in livestock, agriculture and science laboratory technology.

Livestock Profile: The company has been running livestock shows, especially in animal protein production, for more than 30 years,. The largest trade show is ‘VIV Asia’ – the No.1 international trade show ‘From Feed to Food for Asia’ in collaboration with VNU Exhibitions Europe.  In 2020, we will establish a new show called ‘VIV health & nutrition Asia’ in Bangkok, where we will focus on feed & pharmaceutical ingredients, genetics and hi-tech farm solutions.   

Apart from the animal protein production show in Bangkok, VNUE AP has also developed ILDEX Exhibitions in Vietnam and Indonesia.  ILDEX’s objective is to serve the local markets. We bring in international expertise to complement the local experts especially in fast-growing countries like Vietnam, Indonesia and soon the Philippines.

At the international conference, we, together with Positive Action Publications from the UK, co-organized Pig Poultry& Dairy Focus Asia (PPDFA). The conference is Asia’s leading technical conference that takes place in Bangkok every 2 years.

Livestock trade shows calendar:

ILDEX Indonesia 2019: 18-20 September 2019 at ICE, Jakarta (www.ildex-indonesia.com)

PP&DFA 2020: 13-15 January 2020 at AVANI Riverside Hotel, Bangkok, Thailand (http://www.positiveaction.info/ppdfa2020)

VIV health & nutrition 2020: 15-16 January 2020 at BITEC, Thailand (http://vivhealthandnutrition.nl/)

ILDEX Vietnam 2020: 18-20 March 2020 at SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam (www.ildex-vietnam.com)

VIV Asia 2021, 10-12 March 2021 at Bangkok, Thailand (www.vivasia.nl)

ILDEX realizes the importance of waste management and sustainable production for the long term success of the livestock industry

Jakarta – Bangkok, May 2019 – ILDEX Indonesia, the international Livestock, Dairy, Meat Processing, and Aquaculture Exposition will return from 18 to 20 September 2019 at ICE, Jakarta, Indonesia. The organizer, VNUE AP, has the new idea to look to the long term success of the livestock industry by establishing a new theme, namely “waste management and sustainable production” which are both key growth factors.

For decades, Indonesia has been the largest economy in Southeast Asia. The middle class is set to become a prominent force in the country because of their huge population and their strong prospects for income growth. Investors will find that Indonesia has booming demand for livestock products and an abundance of agricultural and natural resources.

As Southeast Asia’s largest country (and still the world’s fourth most populated at around 269 million people), Indonesia has witnessed a major boom in demand for livestock products such as red meat, milk, eggs and beef, and cattle. Therefore, the opportunity for the livestock business is immense and ready for all the businesspersons and investors to further explore. However, in 2014 alone, Indonesia produced 3.2 million tons of plastic waste with over 1.3 million tons of plastic ending up in rivers and oceans. With poor waste management strategies, this makes Indonesia one of the world’s largest plastic waste producers and the world’s second largest marine plastic polluter as well. In response to the waste crisis, the Indonesian Government has committed to maximizing its efforts to resolve the country’s waste issue, especially for marine debris. The Government aims to achieve a 70% decrease in waste by 2025.

ILDEX Indonesia 2019 will still focus on the animal protein production chain. Indonesia has witnessed a major boom in demand for livestock products such as red meat, milk, eggs and beef and cattle. However, in 2014 alone, Indonesia produced 3.2 million tons of plastic waste with over 1.3 million tons of plastic ending up in rivers and oceans. With poor waste management strategies, this makes Indonesia one of the world’s largest plastic waste producers and the world’s second largest marine plastic polluter as well. In response to the waste crisis, the Indonesian Government has committed to maximizing its efforts to resolve the country’s waste issue, especially for marine debris. The Government aims to achieve a 70% decrease in waste by 2025.

As a result, there is an urgent need for locally-owned and community-driven solutions such as accessible and cost-effective infrastructure for waste management. For technology development for waste management, Indonesia still lags behind developed countries such those in Europe and America. The need for a proper waste management system is rapidly increasing. There are also other projects involving waste separation and regular collection to help address Indonesia’s waste crisis. These projects provide jobs, income and a cleaner environment for local communities.

 

Panadda Kongma, Head of the Competent Livestock Center said that ‘This is why a new “Waste Management” pavilion has been added as one of the highlights of ILDEX Indonesia. This is because we believe that in order to have a healthy business life cycle, it has to be sustainable. Sustainability means that the local community and environment have to be taken into consideration.’

In this regard, waste management and sustainable production are key to long term success for livestock investment in Indonesia. ILDEX will also maintain its focus on the Meat, Dairy, Cattle, Aquaculture, Feed, Farm production, and Animal Health business sectors.

For more information, please visit www.ildex-indonesia.com

Contact to our International Market Developer via +662 670 0900 or email ildex@vnuexhibitionsap.com

—————————————————————————————————————-

Public Relations and Media Partnership, please contact Mrs.Saengtip (Rainy) at saengtip@vnuexhibitionsap.com or call +662 670 0900 ext.122 | www.ildex-indonesia.com

ILDEX Indonesia 2017 delivers international success: 3-days trade exhibition continues to be the platform for quality business opportunities