Full press releases about bog news, new data, updated market information

อิลเด็กซ์ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ พิลิปปินส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ – มะนิลา: 7 มิถุนายน 2562

วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ผู้จัดงานแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์นม กระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พร้อมลุยตลาดปศุสัตว์ในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเตรียมการจัดงานสัมมนาเชิงวิชาการโดยรวมบรรดานักลงทุน บริษัทชั้นนำ หน่วยงาน สมาคม และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมงาน “อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์” จัดเป็นครั้งแรกที่กรุงมะนิลา ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซนจูรี่ ฟาร์ค กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

จากข้อมูลของสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศฟิลิปปินส์ (PIDS) รายงานว่า แนวโน้มของอัตราการเติบโตภาคธุรกิจปศุสัตว์และสัตว์ปีก คาดว่าจะเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงทศวรรษหน้า ซึ่งการเติบโตนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในประเทศ แม้ว่าทางภาครัฐบาลไม่ได้เข้ามาสนับสนุนมากหนักเมื่อเทียบกับธุรกิจภาคเกษตรอื่นๆ แต่ก็ยังมีข้อบ่งชี้ชัดเจนว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องการที่จะปฏิรูปภาคปศุสัตว์ที่มีอุปทานภายในประเทศสูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นที่มาของการริเริ่มเข้ามาจัดงานในตลาดปศุสัตว์ของประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแบ่งปันข่าวสารความรู้ในด้านการจัดงานธุรกิจปศุสัตว์อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้านการผลิตหมูและสัตว์ปีก โดยเชิญวิทยากรจากบริษัทชั้นนำระดับโลกมาร่วมบรรยายภายในงานครั้งนี้มากถึง 3 ท่านซึ่งแต่ละวิทยากรจะมานำเสนอมุมมองที่ต่างกัน แบ่งเป็นหัวข้อตั้งแต่การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ ระบบการจัดการอาหารสัตว์และการวางแผนจัดการฟาร์ม ในหัวข้อ “การสร้างผลกำไรจากการปรับปรุงสัตว์ด้วยการผสมเทียมและพันธุศาสาตร์ที่เหมาะสม” นำเสนอโดย Chris Jackson ผู้จัดการฝ่ายการส่งออก บริษัท UKTAG เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและพันธุศาสาตร์ วิทยากรท่านต่อมาคือ ตัวแทนจากกลุ่มบริษัท Buhler ที่จะมาแบ่งปันในหัวข้อ “อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มหมูที่สามารถปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์” และปิดท้ายด้วย Patrick Ty กรรมการผู้จัดการ บริษัท Big Dutchman Philippines ที่จะมาพูดในหัวข้อ “กลยุทธ์การส่งเสริมจัดการของเสียในฟาร์มหมูอย่างยั่งยืน” ด้วยการสนับสนุนจากธนาคารท้องถิ่น งานอิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ในครั้งนี้จึงคาดหวังที่จะต้อนรับผู้นำ นักลงทุน ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่กำลังมองหาโอกาสทางการขยายธุรกิจต่อไป

  

งาน อิลเด็กซ์ ฟอรั่ม ฟิลิปปินส์ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Corregidor B โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ณ กรุง มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่างเวลา 16.30 – 18.35 น. โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FA2d8mKicLsACJtu7 หรือแจ้งความจำนงที่ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com ภายในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

หัวหน้าสายงานธุรกิจปศุสัตว์ ประจำ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค – คุณปนัดดา ก๋งม้า กล่าวว่า “จากข้อเท็จจริงดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของรัฐบาลในประเทศฟิลิปปินส์ที่ให้สัญญานเชิงบวกและพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนธุรกิจปศุสัตว์ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการเปิดโอกาสให้เกิดการรวมเทคโนโลยีในสายการผลิตและการปรับปรุงธุรกิจภาคปศุสัตว์ เพื่อดึงนักลงทุนเข้าสู่ประเทศและได้รับความไว้วางใจในระยะแรกเริ่มนี้”


ข้อมูลงาน อิลเด็กซ์

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2019 วันที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการ ICE กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

งานอิลเด็กซ์ เวียดนาม 2020 วันที่ 18-20 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการ SECC กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซค์ www.ILDEX.com

ฝ่ายสื่อสารการตลาด ติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี Saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-6700900 ต่อ 122


เกี่ยวกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค เกิดจากการร่วมหุ้นกันระหว่าง บริษัท วีเอ็นยู ยุโรป ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริษัทกลุ่ม TCC Group ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่กรุงเทพ ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาคธุรกิจปศุสัตว์ เกษตรกรรม และเครื่องมือห้องปฏิบัติการ

ในส่วนของสายงานธุรกิจปศุสัตว์ เป็นธุรกิจที่เรามีความชำนาญมากที่สุด ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี โดยมีงานแสดงเทคโนโลยีธุรกิจปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย คือ “วิฟ เอเชีย” งานเดียวที่นำเสนอทุกขั้นตอนตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงอาหาร และอีกหนึ่งงานที่กำลังเกิดขึ้นในปี 2020 นี้ คือ “วิฟ เฮลท์ แอนด์ นูทริชั่น เอเชีย” ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นไปทาง อาหารสัตว์, พันธุศาสตร์ และแนวทางแก้ปัญหาการจัดการฟาร์มชั้นสูง ซึ่งทั้งสองงานนี้จัดขึ้นที่ กรุงเทพ ประเทศไทย

ในส่วนของงานปศุสัตว์ในตลาดต่างประเทศ ทางบริษัทได้สร้าง งาน “อิลเด็กซ์” ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีปศุสัตว์ที่เน้นไปที่ตลาดท้องถิ่น โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ ประเทศอินโดนีเซีย และ เวียดนาม นำความพร้อมที่และความเชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติไปจัดในประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง อย่าง อินโดนีเซีย, เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในเร็วๆ นี้

ในส่วนของงานประชุมนานาชาติ บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรสื่อมวลชนชั้นนำระดับโลกอย่าง Positive Actions Publications จัดงานประชุมทางเทคนิคขั้นสูงสำหรับธุรกิจ หมู, สัตว์ปีก, ผลิตภัณฑ์นม สำหรับภูมิภาคเอเชีย หรือ PPD&FA เวียนมาจัดเป็นประจำทุกๆ 2 ปี ณ กรุงเทพ ประเทศไทย รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vnuexhibitionsap.com

ILDEX to open in the Philippines

Press Release Bangkok-Manila, 6 June 2019 – VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. ILDEX Exhibitions, the International livestock, dairy, meat processing and aquaculture exposition, premieres in the Philippines at the “ILDEX Forum, Philippines” on Thu. 27th June 2019 at Corregidor Room B, Century Park Hotel, Manila, the Philippines.

In a report by the Philippine Institute for Development Studies (PIDS), the livestock and poultry sectors present “a glimmer of light in local agriculture that is projected to continuously grow in the next decade”. The report also noted the consistent growth of the livestock and poultry industry, which has contributed positively to the economy even with less support from the government than other agricultural commodities. There is a clear indication that the Philippine government would like to reform the livestock sector and there is growing domestic demand.

This event aims to be a platform of expertise sharing knowledge on sustainable management in the pig and poultry business.  International speakers from global companies will present their views in three different categories including breeding, feed, and farm management. Chris Jackson, Export Manager at UKTAG Technology for Agriculture and Genetics will present ‘Optimum profitability in pig breeding depends on an extended genetic base and artificial insemination’ and the Buhler Group will share information on the topic ‘Proper feed mill equipment in pig farms can improve feed quality and operational efficiency’. Last but not least, Big Dutchman Philippines will share their strategy to encourage pig farmers to engage in the sustainable management of waste. ILDEX Forum expects to welcome livestock industry leaders as well as investors to also expand their business opportunities.

ILDEX Forum, Philippines will be held on Thursday 27th June 2019 at Corregidor Room B, Century Park Hotel, Manila, Philippines from 16.30 to 18.35 hrs. Registration is available at REGISTRATION LINK by 14 June 2019 on a first come, first served basis.

  

Ms.Panadda Kongma, Head of Compretence at the Center Livestock of VNU Exhibitions Asia Pacific said “This essentially shows the readiness of the Philippine government to support and make a fresh start for the country’s livestock industry, which definitely creates great opportunities for the inclusion of technologies in improving the productivity of the livestock industry. Therefore, businesses can enjoy a new beginning in the Philippine livestock industry. The global and regional joint Livestock venture is also a promising means to inspire and earn domestic trust at the early stage”.


About ILDEX Exhibitions

ILDEX Indonesia 2019: 18-20 September 2019 at ICE, Jakarta 

ILDEX Vietnam 2020: 18-20 March 2020 at SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam       .

For more information and to find the best location to be a part of us, please visit www.ILDEX.com

Communication team: Saengtip (Rainy), saengtip.won@vnuexhibitionsap.com, +662 6700900 Ext.122

Sasiwimon (TonToey), sasiwimon@vnuexhibitionsap.com, +662 6700900 Ext.216


About VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd.

VNU Exhibitions Europe from the Netherlands and TCC Exhibition and Convention Center from Thailand, have entered into a joint venture and founded VNU Exhibitions Asia Pacific Co., Ltd. (VNUEAP), based in Bangkok, Thailand.  VNUEAP now focuses on the development of business-to-business exhibitions in the South East Asian region, in particular in livestock, agriculture and science laboratory technology.

Livestock Profile: The company has been running livestock shows, especially in animal protein production, for more than 30 years,. The largest trade show is ‘VIV Asia’ – the No.1 international trade show ‘From Feed to Food for Asia’ in collaboration with VNU Exhibitions Europe.  In 2020, we will establish a new show called ‘VIV health & nutrition Asia’ in Bangkok, where we will focus on feed & pharmaceutical ingredients, genetics and hi-tech farm solutions.   

Apart from the animal protein production show in Bangkok, VNUE AP has also developed ILDEX Exhibitions in Vietnam and Indonesia.  ILDEX’s objective is to serve the local markets. We bring in international expertise to complement the local experts especially in fast-growing countries like Vietnam, Indonesia and soon the Philippines.

At the international conference, we, together with Positive Action Publications from the UK, co-organized Pig Poultry& Dairy Focus Asia (PPDFA). The conference is Asia’s leading technical conference that takes place in Bangkok every 2 years.

Livestock trade shows calendar:

ILDEX Indonesia 2019: 18-20 September 2019 at ICE, Jakarta (www.ildex-indonesia.com)

PP&DFA 2020: 13-15 January 2020 at AVANI Riverside Hotel, Bangkok, Thailand (http://www.positiveaction.info/ppdfa2020)

VIV health & nutrition 2020: 15-16 January 2020 at BITEC, Thailand (http://vivhealthandnutrition.nl/)

ILDEX Vietnam 2020: 18-20 March 2020 at SECC, Ho Chi Minh City, Vietnam (www.ildex-vietnam.com)

VIV Asia 2021, 10-12 March 2021 at Bangkok, Thailand (www.vivasia.nl)

ILDEX realizes the importance of waste management and sustainable production for the long term success of the livestock industry

Jakarta – Bangkok, May 2019 – ILDEX Indonesia, the international Livestock, Dairy, Meat Processing, and Aquaculture Exposition will return from 18 to 20 September 2019 at ICE, Jakarta, Indonesia. The organizer, VNUE AP, has the new idea to look to the long term success of the livestock industry by establishing a new theme, namely “waste management and sustainable production” which are both key growth factors.

For decades, Indonesia has been the largest economy in Southeast Asia. The middle class is set to become a prominent force in the country because of their huge population and their strong prospects for income growth. Investors will find that Indonesia has booming demand for livestock products and an abundance of agricultural and natural resources.

As Southeast Asia’s largest country (and still the world’s fourth most populated at around 269 million people), Indonesia has witnessed a major boom in demand for livestock products such as red meat, milk, eggs and beef, and cattle. Therefore, the opportunity for the livestock business is immense and ready for all the businesspersons and investors to further explore. However, in 2014 alone, Indonesia produced 3.2 million tons of plastic waste with over 1.3 million tons of plastic ending up in rivers and oceans. With poor waste management strategies, this makes Indonesia one of the world’s largest plastic waste producers and the world’s second largest marine plastic polluter as well. In response to the waste crisis, the Indonesian Government has committed to maximizing its efforts to resolve the country’s waste issue, especially for marine debris. The Government aims to achieve a 70% decrease in waste by 2025.

ILDEX Indonesia 2019 will still focus on the animal protein production chain. Indonesia has witnessed a major boom in demand for livestock products such as red meat, milk, eggs and beef and cattle. However, in 2014 alone, Indonesia produced 3.2 million tons of plastic waste with over 1.3 million tons of plastic ending up in rivers and oceans. With poor waste management strategies, this makes Indonesia one of the world’s largest plastic waste producers and the world’s second largest marine plastic polluter as well. In response to the waste crisis, the Indonesian Government has committed to maximizing its efforts to resolve the country’s waste issue, especially for marine debris. The Government aims to achieve a 70% decrease in waste by 2025.

As a result, there is an urgent need for locally-owned and community-driven solutions such as accessible and cost-effective infrastructure for waste management. For technology development for waste management, Indonesia still lags behind developed countries such those in Europe and America. The need for a proper waste management system is rapidly increasing. There are also other projects involving waste separation and regular collection to help address Indonesia’s waste crisis. These projects provide jobs, income and a cleaner environment for local communities.

 

Panadda Kongma, Head of the Competent Livestock Center said that ‘This is why a new “Waste Management” pavilion has been added as one of the highlights of ILDEX Indonesia. This is because we believe that in order to have a healthy business life cycle, it has to be sustainable. Sustainability means that the local community and environment have to be taken into consideration.’

In this regard, waste management and sustainable production are key to long term success for livestock investment in Indonesia. ILDEX will also maintain its focus on the Meat, Dairy, Cattle, Aquaculture, Feed, Farm production, and Animal Health business sectors.

For more information, please visit www.ildex-indonesia.com

Contact to our International Market Developer via +662 670 0900 or email ildex@vnuexhibitionsap.com

—————————————————————————————————————-

Public Relations and Media Partnership, please contact Mrs.Saengtip (Rainy) at saengtip@vnuexhibitionsap.com or call +662 670 0900 ext.122 | www.ildex-indonesia.com

ILDEX Indonesia 2017 delivers international success: 3-days trade exhibition continues to be the platform for quality business opportunities

ILDEX Indonesia 2017 stimulates the Indonesian livestock market’s growing demand and more investment through an International Exhibition

รัฐบาลอินโดนีเซียแถลงนโยบายใหม่เร่งสร้างความยั่งยืนให้เกษตร-ปศุสัตว์

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับพันธมิตรพร้อมดัน งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 สู่เวทีการลงทุนตลาดปศุสัตว์เต็มรูปแบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรุงเทพ / จาการ์ต้า – ประธานาธิบดี โจโก วีโดโด (President Joko Widodo) ของอินโดนีเซียเผยนโยบายกระตุ้นตลาดปศุสัตว์และช่วยเกษตรกรท้องถิ่น กล่าวว่า “รัฐบาลอินโดนีเซียมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตวัวในประเทศ พร้อมผลักดันนโยบายการทำเกษตรแบบพึ่งพาตนเองให้เกษตรกรในท้องถิ่น ตั้งแต่ปีนี้กระทั่งถึงปี พ.ศ. 2569 รัฐบาลกำลังพยายามทำให้ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีอิสรภาพทางการค้าและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้มากขึ้น ในทำนองเดียวกัน รัฐมุ่งเน้นในการปรับปรุงสวัสดิการพื้นฐานของเกษตรกรเพื่อลดอัตราความยากจนระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง” จากการสนับสนุนของภาครัฐต่อการส่งเสริมการตลาดในภาคปศุสัตว์และเกษตรกรรมนี้ ภาคเอกชนอย่างบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค พร้อมด้วยพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media จึงพร้อมประกาศเปิดตัว “งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาค ครั้งที่ 3” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า (JIExpo) ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตอบรับนโยบายภาครัฐและมุ่งเน้นที่จะดึงนักลงทุน ผู้ซื้อ นักธุรกิจจากนานาประเทศร่วมชมงาน และพบปะกับบริษัทชั้นนำกว่า 250 แบรนด์ระดับโลกภายในงานครั้งนี้

ทำไมต้องอินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและจำนวนประชากรมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ประชากรที่แข็งแกร่งจนเป็นที่น่าจับตามอง นักลงทุนต่างมองว่า การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเป็นตลาดที่มีความสมดุลระหว่างความต้องการของตลาดปศุสัตว์กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเกษตรและธรรมชาติ นอกจากนั้นอินโดนีเซียยังเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงถึงอันดับที่ 4 ของโลก โดยปัจจุบันมีประชากรสูงถึง 250 ล้านคน สอดรับกับอัตราประชากรที่สูง จึงก่อให้เกิดความต้องการในการบริโภคผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพิ่มขึ้น อาทิ สัตว์เนื้อแดง, ผลิตภัณฑ์นม, ไข่ ฯลฯ ซึ่งภาครัฐของอินโดนีเซียก็ตระหนักเห็นถึงการเติบโตนี้ และพยายามที่จะออกนโยบายเพื่อส่งเสริมภาคปศุสัตว์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปีนี้ ไปจนถึง พ.ศ. 2569

ไฮไลท์ งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย

ในส่วนของภาคเอกชน บริษัทจัดงานนิทรรศการที่เชี่ยวชาญการจัดงานในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในระดับนานาชาติ อย่าง บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ร่วมกันพันธมิตรอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media จึงพร้อมประกาศเปิดตัว “งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 – งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์และสัตว์น้ำแห่งภูมิภาค ครั้งที่ 3” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย โดยคาดการณ์ผู้เข้าชมงานจากนานาชาติมากกว่า 8,000 รายที่จะมาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ชั้นนำมากกว่า 250 บริษัททั่วโลก ภายในงานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย ครั้งนี้จะมีการแบ่งส่วนแสดงงานออกหลักๆ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ การเพาะเลี้ยงและสุขภาพสัตว์, อาหารสัตว์และอุปกรณ์สำหรับฟาร์ม และการผสมพันธุ์ การตัดต่อพันธุกรรม และกระบวนการแปรรูปสัตว์เพื่อการบริโภค นอกจากนั้นยังมีพาวิลเลี่ยนนานาชาติจากบริษัทในกลุ่มประเทศจีน และ เกาหลีใต้ พร้อมโซนพิเศษเป็นปีแรก ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารของสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

เวทีเจรจาการค้าระดับเอเชีย

คุณปนัดดา อรรถโกวิท, ผู้จัดการโครงการอาวุโส สายงานธุรกิจปศุสัตว์ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (ผู้จัดงาน) กล่าวว่า “ประเทศอินโดนีเซีย เป็นกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย จำนวนประชากรทั้งหมดของประเทศนี้เทียบเท่ากับ 40% ของทั้งภูมิภาค ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้นับเป็นประชากรที่มีรายได้ปานกลางที่แสดงให้เห็นถึงฐานของผู้บริโภคภายในประเทศที่มีกำลังการบริโภคและความต้องการสูงตามไปด้วยจากการได้ร่วมงานกับพันธมิตรท้องถิ่นอย่าง บริษัท Permata Kreasi Media และ สมาพันธ์สัตว์ปีกแห่งประเทศอินโดนีเซีย หรือ Federation of Indonesian Poultry Society (FMPI) เราจึงมั่นใจว่า งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย จะเป็นเวทีการเจรจาการค้าที่ตอบโจทย์สำหรับธุรกิจกลุ่มปศุสัตว์ที่สำคัญงานหนึ่งของภูมิภาค ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจ และการสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดระหว่างประเทศมหาศาล ผู้เข้าชมจะได้พบกับบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ บริษัท Big Dutchman, กลุ่มบริษัทในเครือ เจริญโภคพันธ์ อินโดนีเซีย Charoen Pokphand Indonesia, บริษัท Japfa, บริษัท Famsum เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกลุ่มบริษัทที่ตอบรับเข้าร่วมแสดงงานเป็นครั้งแรกอย่าง บริษัท Cheil Jedang Corporation, บริษัท Elanco, บริษัท Emtech และ บริษัท King Techina เป็นต้น

พันธมิตรจากภาครัฐ-เอกชนในอินโดนีเซีย

งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือกับพันธมิตรจากหน่วยภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสมาคมที่เกี่ยวข้องมากมายที่ให้การสนับสนุนการจัดงานเรื่อยมา แต่ละหน่วยงานได้มาร่วมจัดแสดงบูธเพื่อให้ความรู้ แนะนำการลงทุนสำหรับเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มลงทุนภายในประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนเปิดโอกาสให้บริษัทที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก รับสิทธิประโยชน์ในการทำธุรกิจ และเรียนรู้พฤติกรรมของผู้บริโภคในประเทศอย่างแท้จริง หน่วยงานที่เป็นพันธมิตร อาทิ กรมปศุสัตว์ อินโดนีเซีย (DISPET JABAR), กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและความปลอดภัยของอาหารเพื่อการบริโภค (DKI), คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัย Bogor Agriculture University (FAPET IPB), สมาคมสัตว์ปีก อินโดนีเซีย (PPN), สมาคมเกษตร อินโดนีเซีย (GOPAN), สมาคมผู้เลี้ยงสัตว์ปีกและศูนย์วิจัย (PINSAR), สมาคมสัตวแพทย์ อินโดนีเซีย (DISPET JABAR), กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ฯลฯ

เสียงตอบรับจากผู้เข้าชมงาน

คุณ Deddy Kusmanagandi, ประธานสมาคมอุตสาหกรรมสัตว์ปีก อินโดนีเซีย (ADHPI) แนะนำว่า “งานอิลเด็กซ์ อินโดนนีเซีย เป็นงานเจรจาธุรกิจที่สำคัญงานหนึ่งของอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศ สมาคมของเราเห็นความสำคัญอย่างยิ่งและส่งเชิญชวนบรรดาสมาชิกภายในสมาคมให้มาเข้าร่วมงานนี้เป็นประจำ เพราะเป็นโอกาสอันดีที่เกษตรกรจะได้พบกับบริษัทชั้นนำทั่วโลกและผู้ซื้อจากนานาประเทศ”

คุณ Edy Purwoko, ผู้จัดการระดับประเทศ บริษัท PT.Ceva Animal Health Indonesia กล่าวว่า “ผู้ซื้อที่เข้ามาเยี่ยมชมบูธของเรา เป็นผู้ซื้อที่มีคุณภาพและตรงตามที่เรามองหา นับเป็นการลงทุนที่ได้ผลเกินความคาดหมาย และตลาดอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่เราจะยังคงลงทุนต่อไปเรื่อยในครั้งต่อๆ ไป ตลาดอินโดนีเซียกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผมจึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมชมงานในปี 2017 นี้”

94% ของผู้เข้าชมงานต่างลงความเห็นว่า งานอิลเด็กซ์ เป็นงานแสดงสินค้าที่สำคัญและไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง กว่า 88% ให้การยืนยันว่าผู้เข้าชมงานมีคุณภาพและตั้งใจที่จะมาเข้าชมงานในปีต่อๆไป ผู้ที่สนใจเข้าชมงานสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ildex-indonesia.com สำหรับผู้ประกอบการในธุรกิจปศุสัตว์, ผลิตภัณฑ์นม, กระบวนการการแปรรูปเนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำที่สนใจที่จะขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศอินโดนีเซีย และสร้างการจดจำให้แบรนด์ติดตลาดเอเชีย ติดต่อฝ่ายขายเพื่อสำรองพื้นที่ที่ดีที่สุดได้ที่ โทร. 02-670-0900 หรืออีเมล์ ildex@vnuexhibitionsap.com   เตรียมการเดินทางให้พร้อมแล้วพบกันใน งานอิลเด็กซ์ อินโดนีเซีย 2017 ระหว่างวันที่18-20 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรุณาติดต่อ คุณแสงทิพ เตชะปฏิภาณดี อีเมล์ saengtip.won@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-670-0900 #122

 

ILDEX Indonesia 2017: Internationalizing the Livestock Market in the one of the fastest growing countries in Asia

Bangkok – Jakarta: For decades, Indonesia is considered as the largest economy in Southeast Asia.   The middle class is set to become a prominent force in the country. This is due to not only to their huge demographic, but also to their strong income growth prospects. Investors will find in Indonesia the ideal balance between booming demand for livestock products and an abundance of agricultural and natural resources. As Southeast Asia’s largest country (and the world’s fourth most populous at about 250 million people), Indonesia has witnessed a major boom in demand for livestock products such as red meat, milk, eggs and beef and cattle. Which the Indonesian Ministry of Agriculture is more focused on strengthening at the moment.

“This effort is the government’s commitment in pursuing self-sufficiency of cattle production, targeted by Indonesian President Joko Widodo, to be reached in 2026. This effort is also to realize an independent country in terms of the fulfillment of livestock products, and at the same time, to improve the welfare of farmers,” said the Minister of Agriculture. The Minister of Trade also stated that Indonesia should be self-sufficient on livestock and be able to export these products. “The welfare of farmers is rising, and the poverty rate is decreasing. That is the government’s target,” he said.

VNU Exhibitions Asia Pacific (VNUEAP) and Federasi Masyarakat Perunggasan Indonesia (FMPI) together announced investment platform entitled, “ILDEX Indonesia 2017”. It is the third edition of its kind focusing on International Livestock, Dairy, Meat Processing and Aquaculture Exposition.  It will take place at the Jakarta International Expo (JIExpo) in Hall D1 & D2, Jakarta, Indonesia on 18-20 October 2017.

More than 8,000 trade visitors are expected to participate and interact with 250 international brands. The show will feature three industry zones which include: Feed and Animal Health; Feed Milling and Farm Equipment; and Genetic, Breeding and Processing.  The exhibition will also present two country pavilions (China and South Korea) and a special pavilion for Pet food.

Mrs. Panadda Atthakowit, Head of Competence Center Livestock of VNUEAP said that, “Indonesia represents 40% of ASEAN’s total population and middle-income economies. It also represents a growing domestic and regional consumer base. With a professional and Industry partner, FMPI, we are strongly confident that we can offer the qualified market place that may create value and business opportunities for today’s livestock market. At ILDEX Indonesia, visitors will be able to meet many top companies such as Big Dutchman, Charoen Pokphand Indonesia, Japfa, Famsum,. Cheil Jedang Corporation, Elanco, Emtech and King Techina.”

ILDEX Indonesia 2017 will once again feature a long list of supporters from the Indonesian government  and local associations including Department of Animal Husbandry (DISPET JABAR), Department of Marine, Agriculture and Food Security (DKI), Faculty of Animal Science, Bogor Agriculture University (FAPET IPB), Faculty of Veterinary Medicine, Bogor Agricultural University (FKH IPB), Federation of Indonesia Poultry Society, Indonesia Layer Farmer Association (PPN), Indonesia Poultry Farmer Association (GOPAN), Indonesia Poultry Farmer Association and Information Centre (PINSAR), Indonesia Poultry Veterinarian Association (ADHPI), Indonesian Association of Veterinary Public Health (ASKESMAVETI), Indonesian Feed mills Association (GPMT), especially from Ministry of Agriculture, Republic of Indonesia and more.

Deddy Kusmanagandi, Chairman of Indonesian Poultry Industry Association (ADHPI) shared that “ILDEX Indonesia is an event the Indonesia people waiting for. We inform our members and farmers in our Association to come to this event because this is the right platform where we will meet top quality exhibitors and buyers.”

In the previous editions of ILDEX Indonesia, 94% of visitors gave positive feedback and recommended this show to their friends and colleagues. More than 88% were satisfied quality of trade visitor and they intend to visit ILDEX Indonesia again.

Edy Purwoko, country manager of PT.Ceva Animal Health Indonesia said that “The quality of the visitors is very good. It exceeded my expectation and Indonesia is one of the largest countries which we will continue to invest in next edition. Next year, I think the number of participants will grow significantly and even better so I’d like to invite everyone to come to ILDEX Indonesia 2017.”

Visitor can also find more information by visiting www.ildex-indonesia.com. We encourage companies related to livestock, dairy, meat processing, aquaculture industry a to be part of this event to be able to introduce your brand to worldwide and be recognize in Asia region. Contact to our Sales Department via +662 670 0900 or email ildex@vnuexhibitionsap.com (International sale support)

ILDEX Indonesia 2017” which will take place at Jakarta International Expo (JIExpo) in Hall D1 & D2, Jakarta, Indonesia from 18-20 October 2017.


For international public partnership, please contact Mrs.Saengtip Techapatiphandee at saengtip.won@vnuexhibitionsap.com or +662 670 0900 ext.122